Trafo Bakım Hizmetleri | Çağlayan Elektrik 
+90 216 396 8 799 info@caglayanelektrik.net

Trafo Bakım Hizmetleri


28628 Sayı ve 25.04.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ile Trafo Bakımının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

Trafo Bakımı kapsamında aşağıdaki kontrol ve denetimler yapılmalıdır;

 • Transformatör 

Görsel ve Mekanik İnceleme

 • Fiziksel ve mekanik durumunun incelenmesi
 • Transformatör odası koşullarının kontrol edilmesi
 • Güç devresi (primer-sekonder terminaller, yıldız-üçgen köprüleri) bağlantı sıkılıklarının tork anahtarı ile kontrol edilmesi
 • Transformatör ve ilgili tüm aksamındaki (trafo rayları, kablo konsolları, kapı vs.) topraklama bağlantılarının kontrol edilmesi
 • Transformatör kademe konumlarının kontrol edilmesi (yüksüz kademe değiştiricili transformatörlerde)
 • Kaynak noktaları kontrolü

Elektrik Testleri

 • Sargıların izolasyon seviyesinin ölçülmesi
 • Primer-Sekonder sargıları arası
 • Primer-Trafo Gövdesi arası
 • Sekonder-Trafo Gövdesi arası
 • Sarım oranı testi (TTR)
 • Sargıların DC direnç testleri
 • Trafo işletme ve emniyet topraklamaları ölçülmesi
 • Transformatör koruma ekipmanlarının kontrol edilmesi ve fonksiyonlarının test edilmesi (Bucholzt rölesi, yağ ve sargı sıcaklık termometreleri, yağ seviye şalteri vs. )
 • Soğutma fanlarının, fan kumanda sisteminin kontrol edilmesi
 • Trafo bağlantılarının tork anahtarı ile sıkılması
 • Silikajelin kontrolü, gerekiyorsa değiştirilmesi
 • Yağ seviyesinin ve yağ kaçağının gözle kontrolü, eksikse yağ numunesi testi sonuçlarına göre ve müşteri ile mutabık kalındıktan sonra, yağ ilavesi ihtiyaca göre + ilave edilir, Treatman için yağ testine göre belirlenecek olup + ilave edilicektir.
 • Ana tanktan yağ numuneleri alarak, aşağıda belirtilen yağ testleri:
 • Yağın delinme gerilimi testi
 • Yağın renk testi
 • Yağ kayıp faktörü testi
 • Yağın iç yüzey gerilimi testi
 • Yağın asidite testi

Diğer

 • Genel temizlik
 • Yapılan işin raporlanması

 

Orta Gerilim Hücreleri

Görsel ve Mekanik İnceleme

 • Fiziksel ve mekanik durumunun incelenmesi
 • Ekipman topraklama bağlantılarının kontrol edilmesi
 • Hücre sabitleme noktalarının kontrol edilmesi
 • Kontak bıçaklarının hizasının ve giriş derinliğinin doğruluğunun, mekanik işlevselliğin kontrol edilmesi
 • Ana bara güç devresi bağlantı sıkılıklarının tork anahtarı ile kontrol edilmesi
 • Hücrelerin bara kabini üzerlerinde bulunan basınç deşarj sistemlerinin kontrol edilmesi
 • Tüm klemenslerde kablo sıkılıklarının kontrol edilmesi
 • Hareketli - sabit akım-taşıyıcı yüzeyler ve kayar yüzeyler üzerinde uygun yağlama maddesinin kontrol edilmesi gerekirse yağlanması
 • Ekipmanların (kesici, kesici arabası, toprak ayırıcısı, hücre kapısı vs.) mekanik/elektromekanik kilitlemelerinin işletme şartlarına göre, sıralı ve emniyetli çalışırlığının kontrol edilmesi
 • İzolatör ve parafudrların mekanik hasara karşı göz ve elle kontrol edilmesi ve yüzeylerinin temizlenmesi
 • Hücre işletme manevralarında kullanılan özel ekipmanların kontrol edilmesi
 • Hücre ekipmanlarının projelere göre kontrol edilmesi

Elektrik Testleri

 • İndikatörlerin ve ölçüm cihazlarının kontrol edilmesi
 • Varsa hücre ısıtıcı fonksiyonlarının kontrol edilmesi

Diğer

 • Genel temizlik
 • Yapılan işin raporlanması
Koruma röleleri:

Görsel ve Mekanik İnceleme

 • Fiziksel hasar bakımından rölelerin ve kutularının kontrol edilmesi.
 • Tüm röle klemenslerindeki bağlantıların gevşekliğe karşı kontrol edilmesi
 • Kısa devre köprülerinin kontrol edilmesi (akım devreleri)
 • Elektromekanik diskli rölelerin disk, elektromagnet, reset ve tahrik mekanizmalarının yabancı madde açısından incelenmesi ve temizlenmesi.

Elektrik Testleri

 • Sekonder uygulamalar ile (akım, gerilim, frekans, direnç vs.) tüm rölelerin fonksiyon testlerinin yapılması, pick-up ve açma zamanlarının ölçülmesi
 • Bütün ışıklı göstergelerin çalışma durumunun kontrol edilmesi (Led, röle ihbar kombinasyonları vs.)
 • Koruma röleleri üzerinden şalterin açtırma bobinlerinin kontrol edilmesi
 • Koruma rölelerinin ayar değerlerinin işletme şartlarına göre kontrol edilmesi

Diğer

 • Genel temizlik
 • Yapılan işin raporlanması

 

Kesiciler

Görsel ve Mekanik İnceleme

 • Fiziksel ve mekanik durumun incelenmesi
 • Kesici tüplerinin vakum kontrollerinin yapılması
 • İmalatçının kitapçığındaki verilere uygun olarak çalışma mekanizması üzerindeki bütün mekanik aksamın kontrol edilmesi

·      Kesici güç devresi bağlantıların tork anahtarı ile kontrol edilmesi

 • Kesici arabası üzerindeki izolatörlerin mekanik hasara karşı göz ve elle kontrol edilmesi ve yüzeylerinin temizlenmesi
 • Kesici mekanik aksamın çözücü kimyasallarla yıkanması, kirinden arındırılması ve uygun yağ ile yeniden yağlanması
 • Uygun kontak yağlama maddesi ile geçiş kontaklarının yağlanması

Elektrik Testleri

 • Kesici güç devresi kontaklarının kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi
 • Kesici içi elektrik aksamın kontrolü. (bobin, yardımcı kontak vs.)
 • Keisici tüplerinin geçiş dirençlerinin ölçülmesi
 • Kesici açma kapama zamanlarının ölçülmesi

Diğer

 • Genel temizlik
 • Yapılan işin raporlanması

 

Akım Transformatörleri

Görsel ve Mekanik İnceleme

 • Fiziksel ve mekanik durumunun incelenmesi
 • Primer güç devresi bağlantıların tork anahtarı ile kontrol edilmesi

Elektrik Testleri

 • Çevirme oranlarının ölçülmesi

Diğer

 • Genel temizlik
 • Yapılan işin raporlanması

 

 

© 2018 Çağlayan Elektrik. Tüm Hakları Saklıdır.