Topraklama Ölçüm Hizmetleri | Çağlayan Elektrik 
+90 216 396 8 799 info@caglayanelektrik.net

Topraklama Ölçüm Hizmetleri


21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin 7.ve 10.maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca aynı yönetmeliğin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

28628 Sayı ve 25.04.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ile topraklama, yıldırımdan korunma ile elektrik tesisatının yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

SMM Elektrik Mühendisimiz tarafından topraklama ölçümleri yapılıp, EMO SMM Elektrik Mühendisi Onaylı rapor verilmektedir.

Raporlarımızı kullanabileceğiniz başlıca alanlar; TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri, Belediyeler vs. Resmi Özel Amaçlarda kullanabilirsiniz.

Topraklama Ölçümleri kapsamında, Sistemin TN,TT ve IT olduğunu belirleme, Gözle Muayene, Denetleme ve Raporlama Hizmeti EMO B. Tescilli Firmamız tarafından yapılmaktadır. 

Ölçümlerimizde Uluslararası Lab.Kalibrasyon Sertifikalı ve TURKAK Tescilli Lab.Kalibrasyon Sertifikalı Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazımız kullanılmaktadır.

Başlıca Ölçüm Yaptığımız Alanlar: Fabrikalar, Yüksek Gerilim Tesisleri, Çimento-Beton Tesisleri, Kimya Laboratuvar Tesisleri, Hastaneler, Bankalar, Okullar, Bina, Yapılar, AVM, Plaza, Rezidans, Otomotiv Sektörü, Yemek Üretim Tesisleri vb. Alçak Gerilim Tesisleri.

Topraklama; Elektrikli işletme araçlarının (generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b.) aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir.

Fiyatlandırma için, Ölçüm yapılacak tesis bilgisi ve ölçüm noktasını tarafımıza bildiriniz.

 

Anahtar Kelimeler, Soru & Cevaplar...

 • Topraklama Raporu Fiyatı

EMO En Az Ücretler tanımı baz alınır.

 • Topraklama Raporu kimler verebilir

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, EK-P gereği SMM Elektrik Mühendisi Rapor düzenleyebilir.

 • Topraklama Kontrol Formu

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/topraklama_raporu  adresinden topraklama kontrol formuna ulaşabilirsiniz.

 • Topraklama Ölçüm Raporu İzmir

  Ölçüm Yapılabilmektedir. Ulaşım,İaşe bedelleri Hariçtir.

 • Topraklama Raporu Ankara

Ölçüm Yapılabilmektedir. Ulaşım, İaşe bedelleri Hariçtir.

 • Topraklama Özgül Direnci Ölçüm Raporu Örneği

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/topraklama_ozgul_direnc_raporu adresinden topraklama özgül direnci ölçüm raporuna ulaşabilirsiniz.

 • AG Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu 

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/topraklama_raporu adresinden rapora ulaşabilirsiniz.

 • Topraklama Raporu

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/topraklama_raporu adresinden rapora ulaşabilirsiniz.

 • Topraklama Ölçüm Raporu 

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/topraklama_raporu adresinden rapora ulaşabilirsiniz.

 • Doğalgaz Topraklama Ölçüm Raporu

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/dogalgaz_topraklama_olcum_raporu adresinden rapora ulaşabilirsiniz.

 • Doğalgaz Elektrik ve Topraklama Tesisatı Kontrol Raporu

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/dogalgaz_topraklama_olcum_raporu adresinden rapora ulaşabilirsiniz.

 • Topraklama Ölçümü Kaç Ohm olmalıdır ?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Çizelge 12 de belirtilmiştir.

 • Topraklama Direnci Kaç Ohm olmalıdır ?

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Çizelge 12 de belirtilmiştir.

 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

 • Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır

https://www.youtube.com/channel/UCEkjNoBtCy5VHk3xvbwPL8w?sub_confirmation=1 Youtube Çağlayan Elektrik sayfamızdan Topraklama Ölçümlerine ilişkin videolarımızdan öğrenebilirsiniz.

 • pensampermetre ile topraklama ölçümü

Topraklama Ölçümünü yapan Toprak Pens Metreler veya Çok Fonksiyonlu Elektriksel Test Cihazına ek Clamplerle Topraklama Ölçümü yapabilirsiniz.

 • pano topraklama ölçümü nasıl yapılır

Topraklama tesisi ile pano gövdesinin irtibatı kontrol edilir, Gövde Topraklaması, Topraklama Ölçüm Cihazıyla ölçülür.

 • topraklama ölçümü yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10392&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

 • topraklama ölçümü yapan firmalar

Firmamız EMO SMM Büro Tescilli Elektrik Mühendislik hizmetleri vermektedir.

 • topraklama ölçüm yöntemleri

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Madde 10 - C deki ölçüm yöntemleri uygulanır.

 • topraklama ölçüm cihazı

Firmamızda Ölçümler,  Uluslararası kalibrasyon belgeli, Türkiye kalibrasyon Sertifikalı Çok Fonsiyonlu Elektriksel Test Ölçüm cihazımızla yapılmaktadır.

 • topraklama ölçüm raporu fiyatı

EMO En Az Ücretler tanımı baz alınarak fiyatlandırma yapılır.

 • topraklama ölçüm raporu kimler yapabilir

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, EK-P gereği SMM Elektrik Mühendisi yapar.

 • toprak özgül direnci ölçüm raporu örneği

https://issuu.com/caglayanelektrik/docs/topraklama_ozgul_direnc_raporu adresinden topraklama özgül direnci ölçüm raporuna ulaşabilirsiniz.

 • Topraklama Nedir

Topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür.

 • Topraklama Direnci Nedir

Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin direncinin toplamıdır.

 • Topraklama Empedansı Ze Nedir

Bir topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki (işletme frekansında) alternatif akım direncidir. Bu empedansın mutlak değeri, topraklayıcıların yayılma dirençleri ile toprak iletkenleri ve topraklayıcı etkisi olan kablolar gibi zincir etkili iletken empedanslarının paralel bağlanması ile elde edilir

 • Toprak Özdirenci Nedir

Toprağın elektriksel özdirencidir. Bu direnç, genellikle W m2/m ya da W m olarak verilir. Bu direnç, kenar uzunluğu 1 m olan toprak bir küpün karşılıklı iki yüzeyi arasındaki dirençtir.

 • Temel Topraklayıcı Nedir

Beton içine gömülü, toprakla (beton üzerinden) geniş yüzeyli olarak temasta bulunan iletkendir.

 • EMO Onaylı Topraklama Raporu

Topraklama Raporunun Ekinde Sunulan EMO Topraklama Üye Sicil belgeli Rapordur.

 • Topraklama Raporunda  Akrediteli Firma Olma Zorunluluğu var mıdır

Topraklama Raporlarımız hazırlanır ve EMO Mesleki Denetimine sunulur. Bunun haricinde başka bir Akredite durumları aranmaz. Daha Detaylı bilgi için Elektrik Mühendisleri Odasından bilgi alabilirsiniz.

 • Topraklama Raporu İstanbul

İstanbul Sınırları içerisinde 7/24 Hizmet verilmekte olup, aynı gün içinde rapor teslim edilmektedir.

Firmamızın İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ ne uygun olarak

EKİP NET Üyeliği vardır. https://isekipman.ailevecalisma.gov.tr/#/yetkilikisisorgu

 

© 2018 Çağlayan Elektrik. Tüm Hakları Saklıdır.