Elektrik Periyodik Kontrol Denetim Hizmeti | Çağlayan Elektrik 
+90 216 396 8 799 info@caglayanelektrik.net

Elektrik Periyodik Kontrol Denetim Hizmeti


Tesislerinizdeki Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma tesisatı, akümülatör, transformatör, jeneratör, katodik koruma tesisatı ile benzeri elektrik ile ilgili tesisatlarınızın periyodik kontrolleri EMO SMM BT Tescilli Ekipnet kayıtlı Elektrik Mühendisimiz tarafından yapılarak, raporlanır.

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.

 

 

 

Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI

PERİYODİK KONTROL DÖNEMİ

(Azami Süre)

(İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)

Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Yıldırımdan korunma tesisatı (kafes sistemi, hava sonlandırma çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner ve benzeri)

Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl

TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Transformatör

1 Yıl

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

 

Katodik koruma tesisatı

Standartlarda süre belirtilmemişse 6 Ay

TS EN 13509, TS EN 12954, TS EN 13636, TS EN ISO 13174 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

© 2018 Çağlayan Elektrik. Tüm Hakları Saklıdır.